Rurowe wentylatory wysokociśnieniowe RADAX®−VAR

 • Zabudowa
  W celu osiągnięcia podanych wydajności dla tłoczenia swobodnego konieczny jest odcinek rury o długości = 2 x średnica, a przy montażu w przewodzie odpowiedni prosty odcinek (od strony ssania i tłoczenia, rys. 1). RADAX®− VAR montowany jest w każdym położeniu, należy zwrócić uwagę na położenie otworów do odprowadzania skroplin.
 • Ustawienie
  W celu uniknięcia przenoszenia drgań zalecane jest stosowanie wibroizolatorów (osprzęt SDD, SDZ). Większe silniki mogą wystawać z tyłu i przez swoją masę powodować nierównomierny rozkład ciężaru. W celu polepszenia położenia środka ciężkości należy zastosować rurę przedłużającą VR.. (osprzęt)!

wentylatory_wysokocisnieniowe_rys

 • Przykłady montażu

  • Poziomo
   • Rys. 2
    Swobodne ssanie, praca ciśnieniowa, mocowanie na suficie, ścianie lub podłodze.
   • Rys. 3
    Swobodne ssanie, praca ciśnieniowa z zamontowanym tłumikiem hałasu. W celu obniżenia głośności od strony ssania i tłoczenia można zamontować rurowe tłumiki hałasu.
   • Rys. 4
    Podwieszenie pod sufitem
    Rys. 4 pokazuje typowe zastosowanie w instalacji wentylacyjnej. Systemy VAR przeznaczone są do bezpośrednie− go mocowania pod sufitem bez dodatkowych nakładów. Obudowa rurowa z kołnierzami po obu stronach (wg DIN 24155, cz.3) opracowana jest do bez− pośredniej zabudowy w prze− biegu przewodu wentylacyjnego.
  • Pionowo
   • Rys. 5
    Włączone w przewód wentylacyjny z tłumikiem od strony ssania. Mocowanie na ścianie. Elementy w zależności od ciężaru mocowane są osobno. W celu umożliwienia konserwacji nie należy obciążać wentylatora