Rurowe wentylatory wysokociśnieniowe RADAX®−VAR

 • Własności
  RADAX®−VAR jest serią wysokociśnieniowych wentylatorów rurowych, które łączą w sobie zalety wentylatorów osiowych i promieniowych. Wirnik diagonalny jest tak dopasowany do umocowanej na stałe kierownicy strumienia, że osiągane są duże wydajności i wysokie ciśnienia przy dobrej sprawności.
 • Przepływ
  Osiowy przepływ strumienia umożliwia transport powietrza przy niedużych oporach i tym samym poprawia sprawność wentylatora. Nie stosowane są wymagane przez wentylatory promieniowe obejścia i kształtki, a przez to spadają opory,  zmniejszają się koszty instalacji i zużycie energii.
 • Obudowa
  Obudowa rurowa z kołnierzami po obu stronach wg DIN 24155, cz. 3 łącznie z kierownicami łopatkowymi i mocowaniem silnika z ocynkowanej blachy stalowej. W typach z n = 2800 min−1 wielkości 400, 450, 500 jak również we wszystkich typach 630 obudowa spawana, ocynkowana ogniowo. Puszka podłączeniowa (IP 55) na rurze.
 • Wirnik
  Wirnik diagonalny z 8 łopatkami zakrzywionymi przestrzennie. Do wielkości 355 z tworzywa sztucznego; w typach z n = 2800 min−1 wielkości 355 jak również we wszystkich typach wielkości od 400 do 630 ze stali ocynkowanej. Aluminium (dopłata) na zapytanie. Wysoka sprawność, niska głośność, odporność na korozję, praca bez drgań dzięki wyważeniu dynamicznemu wg DIN ISO 1940, klasa G 6.3.
 • Temperatury transportowanego powietrza
  Wykonanie seryjne można stosować w zakresie – 30 °C do + 40 °C. Patrz też dane na stronach produktowych. Dopuszczenie do wyższych temperatur na zapytanie.
 • Ochrona przeciwwybuchowa
  Typy w wersji Ex odpowiadają grupie urządzeń II, kategorii 2G do pracy w strefie 1 i 2. Zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EG wymagane są większe szczeliny między wirnikiem i obudową, które powodują redukcję wydajności o ok. 10%.
 • Kierunek przepływu
  Kierunek transportu nie jest zmienny, może być jedynie ustalany przez sposób zabudowy. Poprawny kierunek wirowania i przepływu powietrza oznaczony jest strzałkami na wentylatorze.