Przekładniki prądu MFIW

Przekładniki prądu różnicowego MFIW do współdziałania z przekaźnikiem MFR
t

 

Opis

Przekładniki prądu różnicowego MFIW do współdziałania
z przekaźnikiem MFR
wymiar wewnętrzny 35 mm300 mA09340201
500 mA09340202
1000 mA09340211
wymiar wewnętrzny 70 mm300 mA09340203
500 mA09340204
1000 mA09340212
300 mA09340205
500 mA09340206
1000 mA09340213
300 mA09340207
500 mA09340208
1000 mA09340214