Przekładniki prądu DWP

Przekładniki prądu różnicowego DWP do współdziałania z przekaźnikiem DRP
t

Opis

Przekładnik prądu różnicowego DWP do współdziałania
z przekaźnikiem DRP
wymiar wewnętrzny 35 mm09340111
wymiar wewnętrzny 70 mm09340112
wymiar wewnętrzny 105 mm09340113
wymiar wewnętrzny 140 mm09340114