DRCCB 5 ST

Wyłączniki ochronne różnicowo- prądowe DRCCB 5 ST

t 1 a

  • EN 60947
  • VDE 0664-120
  • EN 50557
  • Instalacje elektryczne gdzie bardzo istotne jest zapewnienie ciągłej ochrony przeciwporażeniowej lub przeciwpożarowej a to wymusza okresowe testowanie wyłącznika różnicowo-prądowego. Załączenie wyłącznika odbywa się manualnie.

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prądy różnicowe przemienne i wyprostowane pulsujące z dodatkową funkcją auto testu. Urządzenie dokonuje auto testu w odstępach miesięcznych ale załączenie jest możliwe tylko przez wykwalifikowany personel. Funkcję automatycznego testowania można załączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika suwakowego (np. podczas wykonywanych prac serwisowych). Wyłącznik jest w wykonaniu krótko zwłocznym (KV). Konieczne jest zasilanie od góry. Wyłączniki te są produkowane o czułości – 30 mA.

 DRCCB 5 ST
2-biegunowe
DRCCB 5 ST
4-biegunowe
25A0942150109421502
40A09431502
63A09441502