DRCCB 5 STR

Wyłączniki ochronne różnicowo- prądowe DRCCB 5 STR

t 1 a

  • EN 60947
  • VDE 0664-120
  • EN 50557
  • Instalacje elektryczne gdzie bardzo istotne jest zapewnienie ciągłej ochrony przeciwporażeniowej lub przeciwpożarowej, a to wymusza okresowe testowanie wyłącznika różnicowoprądowego. Ponieważ załączenie odbywa się automatycznie po przeprowadzonym teście jak również po wykryciu upływu zaleca się stosować ten wyłącznik w miejscach, w których istotna jest gwarancja zasilania oraz utrudniony dostęp dla służb serwisowych np. stacje przekaźnikowe, instalacje wiatrowe, stacje pomp, oczyszczalnie ścieków itp.

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prądy różnicowe przemienne i wyprostowane pulsujące z dodatkową funkcją auto testu i ponownego załączenia. Urządzenie dokonuje autotestu w odstępach miesięcznych i po przeprowadzonym teście lub wykryciu upływu ponownie się załącza. Połączenie typu  bypass zapewnia zasilanie systemu podczas auto testów, a dodatkowy  bezpotencjałowy zestyk informuje nas o stanie aktywności urządzenia. Przed ponownym załączeniem urządzenie bada stan izolacji i w przypadku pogorszenia jej parametrów nie załączy ponownie urządzenia. Funkcję automatycznego testowania można załączyć lub wyłączyć za pomocą przełącznika suwakowego (np. podczas wykonywanych prac serwisowych). Wyłącznik jest w wykonaniu krótko zwłocznym (KV). Konieczne jest zasilanie od góry. Wyłączniki te są produkowane o czułości – 30 mA.

 DRCCB 5 STR
2-biegunowe
DRCCB 5 STR
4-biegunowe
25A0942150309421504
40A09431504
63A09441504