DFS 4 B

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe DFS 4B

Urządzenia typoszeregu DFS 4B z typami DFS 4B NK, DFS 4B SK oraz DFS 4B SK S i DFS 4B NK S są wyłącznikami różnicowoprądowymi na prądy różnicowe wszelkiego rodzaju dla zastosowań w układach elektrycznych sieci 50 Hz z urządzeniami energoelektronicznymi jak np. przemienniki częstotliwości, urządzenia UPS, itp.

t 1

  • 4-biegunowe
  • VDE 0664-10
  • VDE 0664-40
  • VDE 0664-400

Opis

Wiele urządzeń energoelektronicznych przetwarzających moc jak np. falowniki i przemienniki częstotliwości generuje swoją moc przy napięciu o charakterze bipolarnym, z modulacją szerokości impulsów przy częstotliwościach stanowiących wielokrotność 10 kHz. W przypadku stanów awaryjnych urządzeń, mogą płynąć prądy różnicowe o przebiegu przemiennym 50 Hz oraz wyprostowanym pulsującym, także gładkie prądy stałe oraz prądy przemienne różnych częstotliwości, jak i częstotliwości mieszanych, np. przy przemiennikach częstotliwości – częstotliwość łączeniowa (zasilania) i częstotliwość wyjściowa. Typowe wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o charakterystyce wyzwalania typu A lub AC wg IEC 60755 nie mogą prawidłowo rozpoznać tych prądów różnicowych, więc prawidłowe wyzwalanie nie jest zapewnione. Ponadto normalne wyzwolenie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego typu A lub AC przez prąd różnicowy 50 Hz, przy równoczesnym występowaniu gładkiego prądu stałego jest niemożliwe. Urządzenia typoszeregu DFS 4B typ B reagują na prądy różnicowe wszelkich rodzajów odpowiednio do charakterystyki wyzwalania B wg Publikacji IEC 60 755, tzn. także na gładkie prądy stałe. Ponadto bez jakichkolwiek luk rozpoznawane zostają przemienne prądy różnicowe do 1 MHz, także w postaci prądów mieszanych. Wyłącznikami ochronnymi DFS 4 zabezpiecza się przemienniki wysokiej częstotliwości i urządzenia rentgenowskie. Ten obszerny zakres częstoliwości ze zdefiniowaną granicą wyzwolenia, sprawia, że definicja rezystancji uziomu właściwie dopiero teraz staje się sensowna. W celu jej obliczenia znany musi być maksymalny prąd wyzwolenia zależny od częstotliwości wyzwolenia. Funkcja ochronna wyłącznika ochronnego DFS 4B zapewniona jest także przy pracy z dwoma lub wieloma aktywnymi przewodami (także bez przewodu neutralnego) dla napięć od 30 VAC do 400 VAC. Także w przypadku, gdy napięcie wszystkich aktywnych przewodów wynosi poniżej 30 VAC lub też jeden tylko przewód przewodzi jeszcze napięcie, jest zapewniony zakres ochrony typowego wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego czułego na prądy pulsujące, dzięki niezależnej od napięcia w sieci funkcji wyzwalania. Wyłączniki ochronne DFS 4B pozostają w stanie załączonym, także przy zaniku (przerwie) napięcia sieci, stąd po wypadnięciu napięcia odpada czynność ręcznego ponownego załączenia. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego dla prądow różnicowych typu B wymagane jest zgodnie z uzupełniającym przepisem VDE 0160/EN 50 178 „Wyposażenie układów silnoprądowych z urządzeniami elektronicznymi” oraz w przepisach bezpieczeństwa związków zawodowych BGi 608 „Dobór i eksploatacja urządzeń elektrycznych na budowach”. Ze względu na wysoką obciążalność prądową, do 125 A, przy małych wymiarach zewnętrznych tylko 4 modułów, wszystkie urządzenia szeregu DFS 4B nadają się doskonale do spełnienia ww wymogów. Wszystkie warianty typoszeregu DFS 4B wykazują wysoką wytrzymałość na udary prądowe i posiadają cechy wyłącznika różnicowoprądowego krótkozwłocznego KV.  Dzięki temu w dużym stopniu zapobiega się niepożądanym wyłączeniom, spowodowanym krótkoczasowymi, w formie impulsów, prądami różnicowymi (upływowymi), które płyną przykładowo przez filtry odkłócające przy załączaniu przemienników częstotliwości.

Typ DFS 4B NK
Ochrona przy dotyku bezpośrednim i ochrona pożarowa. Przebieg prądu wyzwalania w zależności od częstotliwości wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego DFS 4B NK o znamionowym prądzie wyzwalania 0,03 A jest tak dobrany, że zgodnie z danymi normy IEC 62423 i normą VDE 0664 T 100 przy prądach różnicowych wszelkich częstotliwości, zapewniona jest ochrona przed porażeniem prądowym. Próg wyzwalania przy częstotliwościach powyżej 1 kHz ograniczony jest do wartości maksymalnej 0,3 A, ale przy prądach o tych częstotliwościach płynących przez ciało człowieka nie należy spodziewać się groźnych dla życia uszkodzeń termicznych*. Tym samym, na podstawie dotychczasowej wiedzy, wyłącznikiem ochronnym DFS 4B NK realizować można przez cały zakres częstotliwości ochronę przy dotyku bezpośrednim. Ochrona pożarowa, która przy typowych wyłącznikach ochronnych zapewniona jest tylko przy częstotliwościach 50 Hz, możliwa jest do zrealizowania wyłącznikami typu DFS 4B NK o znamionowych prądach różnicowych < 0,3 A w pełnym zakresie częstotliwości, aż do 1 MHz.

Typ DFS 4B SK
Charakterystyka przebiegu prądu działania (wyzwolenia) wyłączników DFS 4 B SK w funkcji częstotliwości jest tak dobrana, że prądy różnicowe o wysokich częstotliwościach, np. w obszarze częstotliwości taktowania przemienników częstotliwości, z mocno zredukowaną czułością zostają przez nią objęte. Przez to w dużym stopniu unika się błędnego zadziałania spowodowanego prądami upływowymi. Ochrona przy dotyku pośrednim (ochrona przed pomyłkami) zgodnie z VDE 0100-410 jest przy, prądach różnicowych także tych częstotliwości możliwa do zrealizowania. Wysoki wprawdzie, lecz dla wszystkich częstotliwości mimo to możliwy do zdefiniowania, próg zadziałania umożliwia zaw-sze ustalenie maksymalnej rezystancji uziomu tak, że w razie błędu niedopuszczalnie wysokie napięcie dotyku zostaje szybko wyłączone. Przeznaczone są do zastosowań w sieciach TN S oraz TNC S, w których stosuje się urządzenia energoelektroniczne, jak przemienniki częstotliwości, zasilacze UPS itp. Nie są przeznaczone do stosowania w sieciach prądu stałego.

Typ DFS 4B selektywne
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe typoszeregu DFS 4B selektywne wykazują wymaganą wg VDE 0664 T 10 dla wyłączników selektywnych zwłokę w zadziałaniu i tym samym nadają się do selektywnej ochrony układów w rozdzielnicach głównych i podrozdzielniach.

dfs4b

Dane do zamówienia

  wykonanie
standardowe NK
wykonanie
specjalne SK
wykonanie
standardowe NK
wersja 2-polowa
(1-fazowa)
wykonanie
specjalne SK
wersja 2-polowa
(1-fazowa)
Uwaga: wszystkie wykonania mają cechę wyłącznika krótkozwłocznego KV
16 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72114995
72115995
72116995
72117995
72114998
72115998
72116998
72117998
09114695
09115695
09116695
-
09114698
09115698
09116698
09117698
25 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72124995
72125995
72126995
72127995
72124998
72125998
72126998
72127998
09124695
09125695
09126695
-
09124698
09125698
09126698
09127698
40 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72134995
72135995
72136995
72137995
72134998
72135998
72136998
72137998
09134695
09135695
09136695
-
09134698
09135698
09136698
09137698
63 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72144995
72145995
72146995
72147995
72144998
72145998
72146998
72147998
09144695
09145695
09146695
-
09144698
09145698
09146698
09147698
80 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72154995
72155995
72156995
72157995
72154998
72155998
72156998
72157998
09154695
09155695
09156695
-
09154698
09155698
09156698
09157698
100 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72164995
72165995
72166995
72167995
72164998
72165998
72166998
72167998
09164695
09165695
09166695
-
09164698
09165698
09166698
09167698
125 A30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
72174995
72175995
72176995
72177995
72174998
72175998
72176998
72177998
09174695
09175695
09176695
-
09174698
09175698
09176698
09177698