DFS 4A EV

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe DFS 4A EV

1t z

  • dedykowany do instalacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • VDE 0660-514
  • BGV A3

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prądy różnicowe przemienne i wyprostowane pulsujące z dodatkową funkcją rozpoznawania gładkich prądów różnicowych i progu wyzwolenia od 6 mA. Cecha ta zapobiega ewentualnemu namagnesowaniu zainstalowanych  wyłączników różnicowoprądowych typu A lub F na skutek pojawiających się gładkich prądów różnicowych. Wyłączniki zostały zaprojektowane do stosowania w kolumnach i naściennych stacjach ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z  DIN VDE 0100-722. Wyłączniki te są produkowane o czułości 30 mA. RCCB w wykonaniu EV nie można stosować zamiast wyłączników różnicowoprądowych typu B.

Wyłączniki te są przeznaczone wyłącznie do stosowania w instalacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Wykluczone jest stosowania do ochrony instalacji, w których urządzenia elektroniczne powodują prądy różnicowe o częstotliwości różnych od 50 Hz, w takim wypadku należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe na wszystkie prądy (Typ B).

Dane do zamówienia

 DFS 4A EV
2-biegunowe
DFS 4A EV
4-biegunowe
25A09124018
40A0913401809134818
63A09144818