DFS 4 NA

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe DFS 4 NA „NOT-AUS”

t 1

  • VDE 0664-10
  • VDE 0664-120

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy reagujący na prądy różnicowe przemienne i wyprostowane pulsujące z dodatkową funkcją wyłączenia w razie niebezpieczeństwa. Wyłączniki DFS w wariancie NA  posiadają dodatkowe zaciski umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń  jak np. przyciski lub czujniki fotoelektryczne umożliwiające wyłączenia RCCB w sytuacji awaryjnej. Jest możliwe również połączenie równoległe wielu DFS. Dioda LED wskazuje wyzwolenie przez element uruchamiający i w tym stanie nie jest możliwe ponowne załączenie wyłącznika. Wyłączniki te są produkowane o czułości 30 mA.

Zaopatrzenie w energię elektryczną budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych jak również instalacji przemysłowych z sieciami TN-S, TT oraz TN-C-S gdzie istotne jest bezpieczeństwo i niezawodność wyłączenia w sytuacjach awaryjnych np. laboratoria. W sieciach IT wyłączniki różnicowoprądowe tego rodzaju mogą być stosowane do odłączenia w przypadku drugiego doziemienia. Wykluczone jest stosowanie tych wyłączników w sieciach TN-C oraz do ochrony instalacji, w których zainstalowane urządzenia elektroniczne mogą generować stałe prądy różnicowe lub prądy różnicowe o częstotliwościach różnych od 50 Hz. W tym wypadku wyłączniki te nie dają wystarczającej ochrony i należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe na wszystkie prądy (Typ B).

Dostępne są również wersje tego wyłącznika w typie B.

Dane do zamówienia

 DFS 4A NA
4-biegunowe
16A09114841
25A09124841
40A09134841
63A09144841