DFL 8

Wyłączniki mocy DFL 8 z wyzwalaczem różnicowoprądowym

 • Wyłączniki mocy z ochroną różnicowoprądową DFL 8A(X) ; DFL 8B NK(X) ; DFL 8 SK(X)
 • EN 60947-2
 • VDE 0660-101
Kategoria:

Opis

Działanie
Wyłączniki mocy z magnetycznym i termicznym wyzwalaczem nadprądowym, oraz z wyzwalaczem różnicowoprądowym, reagującym, zależnie od wersji na prądy różnicowe typu A lub B. Wyłącznik mocy znajduje zastosowanie dla zabezpieczeń nadprądowych i zwarciowych urządzeń, kabli i przewodów, jak i dla realizacji ochrony przed porażeniem prądowym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Dzięki niezależnemu od napięcia wyzwalaniu DFL 8 zapewnia ochronę także wtedy, gdy zaledwie jeden tylko przewód jest pod napięciem i wykazuje doziemienie. Wyłącznik DFL 8 B wymaga napięcia pomocni-czego, które pobiera wprost z obwodu głównego wyłącznika.

Właściwości

 • 4 biegunowy,
 • spektrum typów o prądach znamionowych od 100 do 250 A,
 • ochrona osób przez wysokoczułe wyzwalanie prądem różnicowym 0,03 A dla wersji A lub B,
 • nastawialne prądy różnicowe dla wersji A X oraz B NK X i B SK X,
 • nastawiane czasy zadziałania i zwłoki w zadziałaniu, dla wersji AX oraz B NK X i B SK X, umożliwiają selektywną ochronę różnicowoprądową w kaskadowych układach rozdzielnic,
 • duża odporność na prąd udarowy, tzn. niewielka skłonność do błędnych działań wskutek mogących się pojawiać chwilowych prądów różnicowych,
 • wysoka zdolność łączeniowa zwarciowa,
 • nastawialne progi dla bezzwłocznego i zwłocznego wyzwalania prądów przeciążeniowych zaciski podłączeniowe do 95 mm²,
 • zintegrowany łącznik pomocniczy – zabudowa w dowolnym położeniu

wersje A i AX

 • napięcie znamionowe 400 / 690 V AC
 • czuły na prądy różnicowe przemienne i wyprostowane pulsujące
 • zakres działania dla wyzwalania różnicowoprądowego 0-690 V
 • niezależne od napięcia sieciowego oraz pomocniczego wyzwalanie przy przeciążeniach prądowych oraz prądzie różnicowym
 • w wersji X nastawialny prąd różnicy i czas opóźnienia w zadziałaniu

wersje B NK (X); B SK (X)

 • napięcie znamionowe 230/400V AC
 • dwa rodzaje charakterystyk (NK i SK) pozwalają na łatwy dobór wyłącznika względem mogących się pojawić prądów upływu
 • wyzwala przy pojawiających się przemiennych (do 100 kHz), pulsujących wyprostowanych prądach różnicowych oraz gładkich prądach stałych
 • mała wrażliwość na wahania napięcia wspomagającego wyzwalanie, przy pojawianiu się prądów różnicowych typu B
 • wyzwala pewnie prądy różnicowe typu B nawet przy napięciu pomocniczym 50 V AC
 • w wersji X , nastawialny prąd różnicowy i czas opóźnienia w zadziałaniu

Obszary zastosowań

Zasilanie prądowe przedsiębiorstw jak i układów przemysłowych o sieciach TN-S oraz TN-CS o dużych prądach zwarcia. W sieciach IT wyzwalanie prądem różnicowym w wyłącznikach CBR typoszeregu DFL 8 przewidziane może być dla wyłączenia w przypadku podwójnego zwarcia z ziemią. W sieciach z podłączonymi galwanicznie urządzeniami energoelektronicznymi zalecane jest stosowanie wyłączników DFL 8 B z uwagi na mogące się pojawić prądy różnicowe typu B (stale wzgl. pulsujące lub przemienne o częstotliwościach do 100 kHZ). Zabronione jest stosowanie wyłączników DFL 8 jako ochrony różnicowoprądowej w sieciach TN-C.

Wskazówki

W układach, w których urządzenia elektroniczne generować mogą gładkie prądy stałe, lub prądy różnicowe o częstotliwościach różnych od 50 Hz, wyłączniki DFL 8 A nie zapewniają szerokiej ochrony. W takim przypadku proponujemy nasze wyłączniki mocy typoszeregu DFL 8 B.

dfl_opis

dfl_dane_techniczne

  typ A
standardowe
typ B NKtyp B SK
100 A30 mA
091647810916478309164784
125 A30 mA
091747810917478309174784
160 A30 mA
091847810918478309184784
200 A30 mA
092047810920478309204784
250 A30 mA
092147810921478309214784
100 AX mA091697810916978309169784
125 AX mA091797810917978309179784
160 AX mA091897810918978309189784
200 A092097810920978309209784
250 AX mA
092197810921978309219784

„X” –  nastawialny prąd upływowy 0,3 – 0,5 – 1,0 – 3,0 A czas zadziałania 60 – 150 – 400 – 450 ms 4 charakterystyki.