Pharao

Cechy wspólne

 • Małe urządzenie do sterowania automatyką w domu i przemyśle
 • Programowanie bezpośrednio na urządzeniu za pomocą ośmiu przycisków bez konieczności użycia kabla sprzęgłowego
 • Podświetlany ekran LCD. Wyświetlacz z komunikatami w postaci zwykłego tekstu
 • Wskazanie stanu łączenia wejść i wyjść
 • Żywotność styków przekaźnika
 • 100 000 cykli przy prądzie nominalnym
 • Przyporządkowanie programowanych funkcji klawiszom na panelu czołowym urządzenia
 • Wewnętrzna pamięć EEPROM dla maks. 200 bloków funkcyjnych (5000 bajtów)
 • Opcjonalna wtyczka EEPROM do transferu programu
 • 3-poziomowa ochrona hasłem
 • Roczny zegar czasu rzeczywistego z 1000 czasów łączeń
 • Program graficzny dla Windows 95/98/NT/2000/ME/XP
 • Zdalne sterowanie/ zdalny monitoring za pomocą modemu/ modem GSM,
 • Przesyłanie danych za pomocą SMS, email lub fax
pharao_II_10(AC)
Pharao_II_10 (AC)

PHARAO-II 10 (AC)
Napięcie 100–240 V AC
6 cyfrowych wejść do podłączenia, np. przycisku, łącznika światła i termostatu
4 wyjścia przekaźnikowe
PHARAO-II 11 (DC)
Napięcie 24 V DC
6 wejść cyfrowych/ analogowych
4 wyjścia przekaźnikowe
PHARAO-II 14 (AC)
Napięcie 100–240 V AC
8 cyfrowych wejść do podłączenia, np. przycisku, łącznika światła i termostatu
6 wyjść przekaźnikowych

PHARAO-II 15 (DC)
Napięcie 24 V DC
8 wejść cyfrowych/ analogowych do wyboru
6 wyjść przekaźnikowych

pharao_II_24(AC)
Pharao_II_24 (AC)

PHARAO-II 24 (AC)
Napięcie 100–240 V AC
15 cyfrowych wejść do podłączenia, np. przycisku, łącznika światła i termostatu
9 wyjść przekaźnikowych
PHARAO-II 25 (DC)
Napięcie 24 V DC
15 wejść, z tego 8 analogowych/cyfrowych do wyboru
9 wyjść przekaźnikowych

 

 

pharao_II_4AR(AC)
Pharao_II_4AR (AC)

PHARAO-II rozszerzenie 4AR (AC)
4 wyjścia przekaźnikowe (rozszerzenie) do PHARAO-II 14 (AC), PHARAO-II 24 (AC)