KWL EC 800 S

 • Wydajność do około 800 m³/h
 • Obudowa
  Ocynkowana blacha stalowa,podwójna ścianka, wokół izolacja termiczna i akustyczna z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Dodatkowo otwory rewizyjne otwierane w celu wymiany filtra bez użycia narzędzi lub za pomocą klucza nasadowego. Obie ściany boczne są całkowicie demontowalne, umożliwia to łatwy dostęp do wszystkich sekcji,urządzenie przystosowane do ustawienia na posadzce. W celu zabiegania bezpośredniemu przenoszeniu drgań i dźwięku możliwe jest zastosowanie tłumików drgań..
 • Wymiennik ciepła
  Wielkopowierzchniowy, krzyżowo– przeciwprądowy, z aluminium,sprawność odzysku ciepła do 90 %. Łatwy demontaż.
 • Wentylatory wywiewne
  Dwa ciche, wysokowydajne wentylatory o wirnikach zagiętych do tyłu zapewniają najwyższą wydajność.  Sterowanie zapewniające stałe ciśnienie lub stałą objętość przepływu.

Opis

 • Przewody
  Łatwy montaż przewodów pro-wadzących powietrze w postaci rur lub kanałów o średnicy zna-mionowej 250 mm. Podczas montażu urządzenie może być obrócone o 180 0, w ten sposób króćce powietrza zewnętrznego i wyrzutowego oraz wy-wiew i nawiew mogą znajdować się po lewej lub prawej stronie.
 • Odpływ skroplin
  Dodatkowa taca do skroplin,znajdująca się pod wymiennikiem, ułatwia konserwację.Odpływ z boku obok skrzynki przyłączowej. Dostawa wraz z syfonem kulowym. System należy podłączyć do kanalizacji.
 • Filtr powietrza
  Wyposażenie standardowe:Wlot czystego powietrza przez filtr F7. Po stronie odpływu,przed wymiennikiem konieczny jest filtr M5 (F5). Ciśnienie wszystkich filtrów jest monitorowane, łatwa wymiana.
 • Tryb letni
  Standardowe wyposażenie w postaci funkcji bypass dla zapewnienia komfortu.
 • Ochrona wymiennika ciepła przed zamarznięciem
  Elektryczna nagrzewnica nagrzewa powietrze zewnętrzne w przypadku bardzo niskich temperatur zapobiegając jego zamarznięciu oraz zapewniając właściwe funkcjonowanie, a także optymalny odzysk ciepła podczas całego okresu grzewczego.
 • Regulacja – opis funkcji
  Natynkowy panel z ekranem dotykowym oraz intuicyjnym menu znajduje się w zakresie dostawy.
  Element ten umożliwia:
  – obsługę za pomocą ekranu dotykowego
  – wybór trybu pracy, swobodnie definiowany w ramach ogólnej charakterystyki
  – wybór regulacji według stałej wartości ciśnienia lub stałej objętości przepływu
  – wentylację zależną od potrzeb, dzięki zastosowaniu czujników CO2, VOC i wilgoci
  – rozruch (automatyczne rozpoznanie charakterystyki urządzenia)
  – sterowanie zewnętrznych klap
  – podłączenie styku urządzenia przeciwpożarowego
  – wybór programu tygodniowego lub dziennego
  – monitorowanie ciśnienia filtra
  – rozpoznanie zanieczyszczenia
  – wskaźnik konieczności wymiany filtra / statusu / zakłóceń itp.
  – różne poziomy dostępu. Alternatywnie system wentylacji może być sterowany przez Modbus (RS 485)
 • Przyłącze elektryczne
  Skrzynka przyłączna łatwo dostępna z góry urządzenia. Wyłącznik serwisowy / główny z kłódką, stosowany podczas prac konserwacyjnych.
 • Podgrzewanie
  Typ KWL EC Pro WW Zintegrowana nagrzewnica wodna zapewnia komfortowe i wydajne podgrzewanie powietrza nawiewnego. Zadaną temperaturę ustawia się za pomocą panelu sterowania. Do sterowania funkcjami nagrzewnicy zaleca się korzystanie z jednostki hydraulicznej (Typ WHSH HE 24V (0-10V),osprzęt).