Wentylatory osiowe

 Rodzaje budowy

 • Helios oferuje wyroby do najróżnieszych zastosowań, co oznacza pomoc przy rozwiązywaniu specyficznych problemów.
 • Wentylatory standardowe i wysokowydajne w wersji przemysłowej produkowane są seryjnie w ponad 20 wielkościach i ponad 1000 typach; o szczegóły prosimy pytać naszych doradców.
 • Na większe spręże i wydajności oferowany jest szeroki program do 7100 mm średnicy wirnika. Cztery rodzaje budowy są dostarczane standardowo.

Rodzaje budowy

 1. Wentylator ścienny HQ. Płyta kwadratowa z dyszą wlotową. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej. Silnik z puszką przyłączeniową i kratką od strony ssania.
 2. Wentylatory do wbudowania HW, AVD DK Pierścień z dyszą wlotową. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej. Silnik z puszką przyłączeniową i kratką od strony ssania.
 3. Wentylator do wbudowania w ścianę HS Tuleja cylindryczna z gładkimi końcami. Do zabudowy podtynkowej w ścianie lub w rurach. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej z przetłoczeniem wzmacniającym obudowę.
 4. Wentylator rurowy HRF, AVD RK tuleja rurowa z kołnierzami z obu stron. Do bezpośredniego montażu w rurach. Kołnierze wg DIN 24 155, cz. 3. Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej, dodatkowa puszka przyłączeniowa (IP 55) na zewnątrz rury.

Rodzaje silników

 • W zależności od specyfikacji, stopnia ochrony, mocy napędowej, ustawienia silnika oraz średnicy wirnika wentylatora może być stosowany silnik o budowie B 0, B 5, B 14 lub V…

Wirniki

 • Zgodnie z wymaganiami wirniki budowane są z różnych materiałów. Wykonaniem standardowym jest tworzywo sztuczne. Inne materiały, np. stal i aluminium, możliwe są na życzenie.
 • Wszystkie cechują się:
  • Niską głośnością pracy.
  • Wysoką sprawnością.
  • Bezwibracyjną pracą dzięki dynamicznemu wyważeniu wg klasy jakości Q 6,3 VDI 2060 i DIN ISO 1940.
 • Profilowane wirniki metalowe z odlewu aluminiowego (wykonanie specjalne) możliwe są dla wszystkich średnic.
 • Wykonanie seryjne stosuje się w temperaturach od – 30° do +60 °C. Dla wyższych temperatur oferowane są za dopłatą wirniki metalowe. Należy kierować się danymi ze stron produktowych.

Kąt nastawienia

 •  Wyroby seryjne do ø 630 mm wyposażane są w wirniki ze stałymi łopatkami.
 • Od wielkości 710 mm (z wyjątkiem typu HQW 710/6) są dostarczane z łopatkami z kątem ustawienia podanym w zamówieniu.
 • Wielkości ø 800/4, 900/4 i …/6 oraz ø 1000 mm mają łopatki przestawiane w czasie postoju. Umożliwia to optymalne ustawienie punktu pracy. Nastawienie wykonywane jest i ustalane fabrycznie (zgodnie z zamówieniem). Dobór silnika związany jest z uzyskaniem maksymalnej wydajności (patrz tabela). Podane ustawienie nie może być przekroczone, gdyż silnik może ulec przeciążeniu.

Kierunek przepływu

Standardowo, tzn. bez szczególnej wzmianki w zamówieniu, dostarczane są wentylatory o kierunku przepływu
A = ssanie przez silnik,
Kierunek przepływu
B = tłoczenie przez silnik
dostarczany jest w większości przypadków na życzenie (za dopłatą).

 • Późniejsza zmiana kierunku przepływu możliwa jest przy większości wysokowydajnych wentylatorów osiowych.
  Wymagane jest przy tym:
  1. Zmiana kierunku wirowania silnika przez przełożenie przewodów na listwie zaciskowej.
  2. Ściągnięcie i odwrotne założenie wirnika (do ø 500). W seriach HQ i HW należy liczyć się ze spadkiem wydajności o ok. 1/3.

Ochrona przed dotykiem

Przy montażu i eksploatacji należy stosować przepisy BHP oraz ochrony przed dotykiem wg VDE 0700 wzgl. EN 294. Należy zabezpieczyć się przed stycznością z wirującymi częściami. Przy wlocie nie mogą znajdować się żadne materiały mogące ulec zassaniu. Wentylatory, które poprzez swój rodzaj zabudowy (np. w kanale wentylacyjnym lub agregaty zamknięte) są chronione, nie potrzebują kratki ochronnej, o ile instalacja zapewnia wystarczającą ochronę. Zwracamy uwagę, że instalator może być po ciągnięty do odpowiedzialności za wypadki spowodowane brakiem osłon. Odpowiednie kratki ochronne oferowane są jako osprzęt. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie się przepisów bezpieczeństwa ponoszą instalator i użytkownik.

 • Położenie, montaż, otwory na skropliny.
  • Wentylatory osiowe mogą być zabudowywane i eksploatowane w każdym położeniu. O ile istnieje ryzyko tworzenia się skroplin (np. przepływające powietrze o wysokiej wilgotności i zmiennej temperaturze) to zabudowa powinna być przeprowadzona w ten sposób, by otwory do odprowadzania skroplin były drożne i skierowane do dołu.
  • Przy zastosowaniu na zewnątrz, względnie w bardzo wilgotnym otoczeniu oraz przy zabudowie z pionowym wałem należy podać to koniecznie przy zamawianiu. Montaż i mocowanie należy tak przeprowadzić, by wenty− lator był zamocowany pewnie i bez odkształceń.

Praca nawrotna

Większość wysokowydajnych wentylatorów osiowych może pracować rewersyjnie (patrz informacje o wyrobie). Dzięki zastosowaniu odpowiedniego przełącznika zwrotnego można uzyskać albo nawiew albo wywiew powietrza. W kierunku odwrotnym wydajność spada o ok. 1/3.

Temperatura przepływającego powietrza

 • Wykonanie seryjne można stosować w zakresie od –30° do +40 °C. Na krótki czas możliwe są także wyższe temperatury przepływającego medium – za wyjątkiem wentylatorów przeciwwybuchowych. Wykonania na wyższe temperatury możliwe są na zapytanie.
 • Ochrona przeciwwybuchowa
  Typy w wersji Ex odpowiadają grupie urządzeń II, kategorii 2G do pracy w strefie 1 i 2. Zgodnie z unijną dyrektywą 94/9/EG wymagane są większe szczeliny między wirnikiem i obudową, które powodują redukcję wydajności o ok. 10%.
 • Wykonanie specjalne – dopłaty
  Następujące wyposażenie jest oferowane seryjnie oraz może być oferowane za dopłatą jako wykonanie specjalne:

  • Ochrona silnika przez termostyki w uzwojeniu
   • przy silnikach 1~ seryjnie
   • przy silnikach 3~ częściowo seryjnie i bez dopłaty (patrz strony produktowe)
   • Wyposażenie dodatkowe w silnikach z 1 prędkością obrotową na zapytanie w silnikach z przełączanymi biegunami na zapytanie
  • Wirnik z odlewu aluminiowego
  • Odmienne napięcie +10%
  • Odmienna częstotliwość
  • Lakier dwuskładnikowy. W celu ochrony części zewnętrznych przed słabymi kwasami i zasadami
  • Kierunek pracy B
  • Wykonanie na wyższe temperatury
  • Silniki w osłonie ognioszczelnej (przy silnikach przeciwwybuchowych 1~ seryjnie)
  • Silniki o przełączanej ilości biegunów w wykonaniu przeciwwybuchowym

Tłumienie drgań

W celu uniknięcia przenoszenia drgań zalecane jest stosowanie wibro izolatorów (osprzęt SDD, SDZ). Większe silniki mogą wystawać z tyłu i poprzez swoją dużą masę powodować nierównomierne rozłożenie ciężaru. W celu po− prawienia położenia środka ciężkości należy zastosować rurę przedłużającą VR.. (osprzęt)