System analizy prądu różnicowego DRCA 1

Urządzenie umożliwia:

  • Pomiar prądów upływu oraz prądów różnicowych o wartościach szczytowych do 10 A w zakresie częstotliwości od 10 Hz do 100 kHz
  • Wskazywanie przebiegu sygnału, analizę częstotliwości i diagramu wartości skutecznych
  • Analiza stanów nieustalonych
  • Pomiar długookresowy natychmiastowy lub po zadanym czasie
  • Szacunkowy dobór optymalnego wyłącznika RCD typu B firmy Doepke

DRCA 1 zestaw – Nr art. 09 352 050

Analizator prądu różnicowego – system pomiarowy w zestawie składający się z: jednostki pomiarowej, przekładnika 70 mm (średnica wew.), 3 m kabla pomiarowego, oprogramowania analizującego i walizki do przechowywania.

DRCA 1 – Nr art. 09 352 050

Analizator prądu różnicowego – jednostka pomiarowa włącznie z oprogramowaniem

Opis

Przy pomocy systemu pomiarowego DRCA 1 można mierzyć dokładnie prądy upływu oraz prądy różnicowe. Ponadto system ten umożliwia obserwację kształtu przebiegu w/w prądów oraz ich widm w czasie normalnej pracy i procesie za- lub wyłączenia (stany nieustalone). Przez stosowane coraz powszechniej przemienniki częstotliwości z filtrami, generowane są często wysokie prądy upływu znajdujące się w obszarze częstotliwości taktowania tych urządzeń. Wyłącznik RCD traktuje prądy upływu oraz prądy różnicowe w jednakowy sposób, tak, że przy odpowiedniej wartości prądu różnicowego musi nastąpić wyzwolenie. Dzięki zastosowaniu DRCA 1 można analizować prądy różnicowe i przyjrzeć się ich działaniu na wyłącznik RCD.1-geaendert

System pomiarowy składa się z trzech części. Przekładnik prądowy montuje się w rozdzielnicy w miejscu, gdzie znajduje się wyłącznik różnicowoprądowy. Przekładnik zostaje podłączony do zewnętrznego elementu pomiarowego, który z kolei połączony jest poprzez USB z PC-tem lub notebookiem. Specjalny program umożliwia właściwą pracę systemu.

Przegląd progów wyzwalania wszystkich typów RCD
Przegląd progów wyzwalania wszystkich typów RCD

Mierzone mogą być prądy przemienne o częstotliwościach od 10 Hz do 100 kHz oraz wartościach prądu do 10A. Sygnał może być badany na różne sposoby. Dysponujemy analizą przebiegu sygnału, częstotliwości lub diagramem wartości skutecznych. Można wykrywać również przebiegi łączeniowe (nieustalone).

 

2
Widmo przebiegu i charakterystyka wyzwolenia RCD

Dla sporadycznie występujących problemów z wysokimi prądami upływu, właściwym rozwiązaniem jest pomiar w dłuższym okresie. Pomiary możemy rozpoczynać w zadanym czasie, a później dokładnie analizować pomierzone wartości.

Dla każdego wyłącznika r-p  typu B zostaje przywołana przynależna charakterystyka wyzwalania i program określa nam procent wyzwalania. Dane wskazują na osiągany procent prądu wyzwolenia w stosunku do czułości wyłącznika.

Kształt i analiza czasowa badanego przebiegu
Kształt i analiza czasowa badanego przebiegu

Podsumowując, system pomiarowy DRCA 1 prezentuje się jako narzędzie dla pełnej analizy prądu różnicowego, które dzięki swej prostej obsłudze umożliwia w łatwy sposób badania instalacji.

Badanie stanów nieustalonych „zamrożenie przebiegu”
Badanie stanów nieustalonych „zamrożenie przebiegu”