Przekaźnikowe urządzenia ochronne prądu różnicowego

Urządzenia przekaźnikowe prądu różnicowego umożliwiają zastosowanie ochrony różnicowoprądowej także przy prądach obciążenia, które przekraczają zakresy pracy wyłączników ochronnych RCCB o budowie zwartej.

W tym celu człon mierzący różnicę prądu (przekładnik prądowy sumujący) oraz element wywartościowujący (przekaźnik sterujący) zostają umieszczone we własnych oddzielnych obudowach. W razie pojawienia się prądu różnicowego indukowanego na przekładniku napięcie powoduje zadziałanie przekaźnika sterującego, którego bezpotencjałowy styk może wyłączyć stycznik lub wyłącznik mocy zainstalowany w torze prądowym obwodu roboczego.

Wyłącznik mocy musi na wszystkich fazach zostać wyłączony przez wyzwalacz podnapięciowy, aby zapewnić ochronę także przy zaniku napięcia.

Zestaw przekaźnikowej ochrony różnicowoprądowej RCCB obejmuje przekładnik sumujący i przekaźnik sterujący. Urządzenia do łączenia i konieczne przyciski testujące nie są dostarczone.

Przez podział na kilka elementów powstają, w odróżnieniu od wyłącznika ochronnego budowy zwartej z dużym prądem znamionowym, dalsze możliwości zastosowań jak np.:
– w sieciach o napięciu znamionowym > 230/400 V
– przy małej ilości miejsca w rozdzielnicach
– przy uzupełnieniu ochrony różnicowoprądowej w układach, które są już wyposażone w stycznik lub wyłącznik mocy z wyzwalaczami podnapięciowymi z wyłączaniem na wszystkich fazach.

Wyświetlanie wszystkich 4 wyników