Firma Doepke Schaltgeräte powstała ponad 60 lat temu. Powodem decyzji panów Doepke i Engelsa była chęć stworzenia urządzeń, które chroniłyby człowieka i zwierzęta przed niebezpiecznymi napięciami. W dniu 1 stycznia 1956 roku wraz z rozpoczęciem produkcji pierwszych wyłączników ochronnych różnicowoprądowych położony został kamień węgielny pod pełną sukcesów produkcję całej gamy wyrobów. Przedsiębiorcze inicjatywy, wyczucie tego co możliwe do wykonania, czynnik ludzki, umożliwiły stworzenie przedsiębiorstwa zatrudniającego 330 pracowników. Zakłady w Norden oraz w Bickenriede mają do dyspozycji powierzchnię o wielkości 7400 m² , dlatego też przyszłość została określona już dzisiaj.
Nie jest tajemnicą, że jeśli człowiek czuje się zadowolony, powstaje atmosfera, która wszystkim wychodzi na dobre. We wzajemnym kształtowaniu otoczenia zawodowego, harmonijnego bycia razem tkwi jedna z naszych recept na sukces. Tym można wytłumaczyć jakość pracy, kreatywność inżynierów, wysoki standard produkcji, przyjazną „ludzką” obsługę klientów i wybiegające w przyszłość decyzje kierownictwa. Dzisiejsza paleta produkowanych urządzeń ochrony różnicowoprądowej obejmuje zakres od 16A do 1000A. Poszerzona i uzupełniona została o wiele innych wyrobów jak: styczniki instalacyjne, wyłączniki nadprądowe i urządzenia modułowe do zabudowy na szynie TH. Każda z tych linii podlega wielostopniowej kontroli jakości. Również dostarczane surowce, narzędzia, oprzyrządowanie maszyn i wzory podlegają szczegółowej kontroli. Od stycznia 1960 roku wszystkie urządzenia kontrolowane są zarówno według norm krajowych jak i międzynarodowych.
Już dziś tworzymy przyszłość. Nowa generacja wyłączników ochronnych.
Innowacyjność
Już dziś tworzymy przyszłość. Nowa generacja wyłączników ochronnych.
Autotest w regularnych odstępach czasu co 30 dni.
SELFTEST
Autotest w regularnych odstępach czasu co 30 dni.