Jesteśmy członkiem Klastra Inteligentne Budownictwo

Miło nam poinformować, że jesteśmy członkiem Klastra Inteligentne Budownictwo.

logoKlaster Inteligentne Budownictwo został powołany w 2010 roku z inicjatywy firmy DLJM System i jej partnerów w celu wspierania rozwoju innowacji technologicznych dla nowoczesnego budownictwa. Tworzona sieć współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu pozwala na efektywne połączenie i wykorzystanie ich  potencjału w celu łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz doświadczeń.

Klaster stanowi platformę dla realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych, prac badawczo-rozwojowych oraz innych działań związanych z rozwojem szeroko rozumianego inteligentnego budownictwa. Partnerzy współpracują na różnych etapach realizacji przedsięwzięć: przygotowują wspólną ofertę, pozyskują środki finansowe i razem promują swoją działalność.

Więcej informacji na stronie Klastra. Zapraszamy: http://www.klaster.inteligentnebudownictwo.com.pl/